1. Hidayetoglu, M.L., 2012, “Taking Inspiration from Local Culture in Furniture Design Education:Cultural Identity in Design, Turkish Culture Sample”, Conference of International  Journal of Arts and Science, 29 October – 01 November 2012, Rome / Italy
  2. Hidayetoğlu, M.L.,2011, “Çocuk Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Oyun Alanlarında Yaşanan Eşitsizlikler: Konya Örneği”, 3. Uluslararası Katılımlı Kent Ve Sağlık Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2011, Bursa
  3. Küçük, B., and Hidayetoğlu, M.L., Türk  Yaşam Kültüründeki Değişimin Osmanlı Dönemi  Sivil Mimarlık Eserleri Üzerindeki Etkileri, Geleneksel Denizli Evleri Örneği, 5th International Turkısh Culture and Art Congress/Art Actıvıty , Madrid / Spain, 09-13 May, 2011. (BASKIDA)
  4. Yıldırım, K. and Hidayetoğlu, M.L., Türk Yaşam Kültürünün Geleneksel Türk Evlerindeki Yansımaları Reflections in the Traditional Turkish House of Turkish life Culture”, 4th International Turkısh Culture and Art Congress/Art Actıvıty , Kahire / Egypt, 02-07 November, 2009.
  5. Yıldırım, K. ve Hidayetoğlu, M.L., Geleneksel Türk Evi Ahşap Tavan Süsleme Özelliklerinin ve Yapım Tekniklerinin Çeşitliliği Üzerine Bir İncelemeThe Investigation of Wooden Ceilings Belonging to Traditional Türk Houses”, 9th International Symposium of Traditional Arts, İzmir, 16-18 November, 2006.
  6. Yıldırım, K., Kahraman, N. ve Hidayetoğlu, M.L., Geleneksel Afyonkarahisar Evlerine Ait Kapıların İncelenmesiThe Investigation of Doors Belonging to Traditional Afyonkarahisar Houses”, 9th International Symposium of Traditional Arts, İzmir, 16-18 November, 2006.
  7. Küçük, B. and Hidayetoğlu M.L., Causes of Structural Damage Formation of Short Columns, 4. International of Livable Environments and Architecture, 2009